A szállodáról

A Pole Position Beach Hotel Balatonszárszó legújabb 2 csillagos hotele, 11 szobával és 35 férőhellyel várja a pihenni vágyókat, érkezzenek akár autóval, motorral vagy éppen kerékpárral. A hotel a központtól 1,8 km-re található, saját vízparti stranddal, stéggel és napozóágyakkal rendelkezik. A kikapcsolódáshoz még Dart és “csocsó” játékok is hozzásegítik a vendégeket. A vendégek kényelmét és biztonságát a hotel saját őrzött parkolója biztosítja.

Pole Position Beach Hotel Balatonszárszó

 

Pole Position Beach Hotel Balatonszárszó

Év Szállása 2018 – Minőségi Díj III. hely

kulso_0909

 

A wellness részleg közvetlen kapcsolatban van a hotellel, amely időjárástól függetlenül biztosítja a gondtalan kikapcsolódást jacuzzival, finn- és infraszaunáival. A központhoz tartozó napozóteraszról csodálatos balatoni látvány tárul a vendégek elé.

A szálláshely 50 fős konferenciateremmel is rendelkezik, mely helyszínül szolgál egyedi céges rendezvényeknek.

A Pole Position Beach Hotel személyzete azon fáradozik, hogy vendégeink elégedetten, felejthetetlen élménnyekkel gazdagodva távozzanak, és mihamarabb visszatérjenek hozzánk.
1672917
24852253_1137923616341778_8330162633327536810_n
Céget nyilvántartó Cégbíróság neve: – KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Cég neve: – Pole Position Beach Hotel Kft.
Cég székhelye: – 8624 Balatonszárszó, Jókai utca 46.
Cégjegyzék száma: – 14-09-315456

HÁZIREND

1./ Bejelentkezés (check-in)

A vendégek szobakulcsként kártyát kapnak, amelyhez a szobában lakó vendég(ek) regisztrálása szükséges. A regisztráció a bejelentőlap pontos kitöltését és a vendég személyazonosságának igazolását jelenti. A személyazonosító okirat bemutatása a hotel számára lényegesnek minősített szerződési feltétel. Hontalanok és nem az Európai Unió állampolgárai esetében a hontalan igazolvány, illetve az útlevél bemutatása és átadása jogszabály alapján kötelező.
A szobákat a megérkezés napján 14:00 órától 20:00 óráig lehet elfoglalni.

2./ Kijelentkezés (check-out)

A távozás napján a vendég a szobát poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott szobakártyát a recepción leadni.
A szoba későbbi elhagyása esetén a hotel jogosult felárat felszámítani.
A távozás napján a vendégnek lehetősége van a tartózkodás meghosszabbítására, amennyiben aznap nem érkezik vendég a szobába.
A vendég a szállodai tartózkodása ellenértékét legkésőbb a szállodából való végleges távozása előtt köteles a szállodai szerződésben meghatározott módon kiegyenlíteni.
Fizetés nélküli távozás esetén a hotel a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti a követelését a vendéggel szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli.
Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj összegét a hotel a vendég bankkártyájára terheli.

3./ Látogatók

A hotel szobáiban csak a recepción regisztrált vendégek tartózkodhatnak,
A vendég a látogatóit a társalgóban fogadhatja.
A vendég a látogatója magatartásáért – ideértve az esetleges károkozást is – felelősséggel tartozik. A látogató által a vendégnek és/vagy harmadik személynek okozott kárért való felelősséget a hotel kizárja.
A szobafoglalásban szereplő létszámon felüli vendég után portai/rack árat számol fel a hotel.

4./ 18 év alatti vendégek

A 14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a szobában. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.
A hotel szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében veheti igénybe.
A hotel területén, rendezvényén 18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi, erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.

5./ Szállodai eszközök, berendezések

A vendég köteles a hotel eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég a hotel felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.
A hotel berendezési, felszerelési tárgya a hotel területéről kizárólag a hotel előzetes írásbeli engedélyével vihető ki. A hotel szoba bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag a hotel munkatársa, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.
Hotel dolgainak elvitele a hotel előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben a hotel megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.
A hotel bármely eszközének, berendezési, felszereltségi tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni a hotelnek. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget a hotel kizárja.

6.) Alapszolgáltatások

A vendégek részére a szobaár a szálláson kívül az alábbiakat tartalmazza:
reggeli
játszótér használata
őrzött parkoló használata
Wi-Fi elérhetőség az egész hotelben
wellnes és konferencia terem használata
saját strand valamint stég használata

7.) Reggeli

A szobaár tartalmazza a reggelit.
A reggeli svédasztalos formában történik.
A reggeli időpontja 8.00 – 10.00 óra között.
A hotel lehetőséget biztosítás a laktózmentes, gluténmentes és vegetáriánus étkezésre. A vendégnek a speciális étkezési igényét érkezés előtt szükséges jeleznie.
A hotel területén az alapszolgáltatáson felül fogyasztott ételek és italok szobaszámlára terhelhetők. A hotelben kizárólag a bárban vásárolt italok fogyaszthatók.

A vendég betegsége, halála
Amennyiben a vendég a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a hotel orvosi segítséget ajánl fel. A vendég a felajánlott orvosi segítséget saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az orvos nem a hotel alkalmazottja, megbízottja, közreműködője, a diagnózisért, az alkalmazott terápiáért, annak következményéért való felelősséget a hotel kizárja. A vendég betegsége/halála esetén a hotel a költségeinek megtérítésére tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
A vendég fertőző betegsége esetén a hotel jogosult díjvisszatérítés vagy kártérítés nélkül, azonnali hatállyal felmondani a szállodai szerződést. Ebben az esetben a vendég a hotel felmondásában meghatározott időtartamon belül köteles a szállodát poggyászaival együtt saját költségén elhagyni. Fertőző betegség esetén a hotel a 18/1998. (VI. 3.) NM rendeletnek megfelelően köteles eljárni. (Ez a rendelet írja elő, hogy mit kell tenni fertőző betegség esetén. A rendelet értelmében, ha ilyen gyanú áll fenn, akkor a hotel orvost hív, és ő állapítja meg, hogy a vendég fertőző vagy sem.)

8./ Parkolás

A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a hotel előtti fedetlen őrzött parkolójában.
A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni.
Ha a vendég igénybe kívánja venni a parkolót, akkor bejelentkezéskor, a bejelentő lapon fel kell tüntetnie a jármű forgalmi rendszámát. Ennek megtagadása vagy elmulasztása esetén a parkoló nem vehető igénybe. A vendég az általa másik parkoló autóban okozott kárért a károsultnak közvetlen felelősséggel tartozik.

9./ Wi-fi

A hotelben wi-fi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.
A vendég a wi-fi csatlakozás jelszavát a hotelbe való bejelentkezéskor, a szobakártya átvételével egy időben kapja meg.
A wi-fi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a hotel nem garantálja.
A wi-fi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a hotel nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

10./ Biztonság

A hotel a társalkodójában és az emeleti szinteken a vendégek és a hotel vagyon- és személybiztonsága érdekében zártláncú kamerarendszert üzemeltet, amely napi 24 órában, folyamatosan készít és rögzít felvételeket.
A vendég tűz esetén köteles a hotel tűzvédelmi szabályzatát betartani, a szobában kihelyezett menekülési útvonalat, illetve a helyszínen lévő tűzoltó utasításait követni.
Tűzoltó palackok a hotel folyosóin, emeletenként találhatók. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul riasztani a recepciót.
A hoteli szobában tilos vasalót, vízforralót, kávéfőzőt és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készüléket – ide nem értve a laptopot, notebookot, tabletet, fényképezőgépet, videokamerát – üzemeltetni.

11./ A hotel területére be nem vihető dolgok

A hotel az alábbi dolgok bevitelét tiltja meg:
a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok,
a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok,
nem a hotel üzletében, kiszolgáló automatájából vásárolt, vett élelmiszer, ital (ide értve alkohol tartalmú italokat is),
különsen drága, nagy értékű értéktárgy, muzeális tárgy,
tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog,
pszichotrop anyag
A hotel a vendég előzetes írásban tett kérelmére írásban engedélyezheti nem bevihető dolog bevitelét a hotel területére.
Ha a vendég a hotel előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a hotel területére, azt a hotel a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.
Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget a hotel kizárja.
A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy a szállodának.

12./ Dohányzás

A hotel egész területe dohányzás mentes.
Ennek értelmében a hotel zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a hotelhez tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata.
A hotel alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a hotel területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni ezen előírás betartására, illetve a dohányzás, elektromos cigarettázás abbahagyására. A vendég, illetve a hotel területén tartózkodó bármely személy köteles az előírás betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a hotel területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szállodát az illetékes hatóság a vonatkozó jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy a hotel jogosult az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítani, illetve annak megfizetését tőle követelni.

13./ A vendégek nyugalma

A vendég köteles tiszteletben a többi vendég nyugalmát.
A vendégek nyugalma érdekében a hotel területén 22:00 óra után – kivéve a hotel által szervezett vagy engedélyezett rendezvény, program esetében – tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok, a szobában zavaró hangerejű televíziózás, rádiózás stb.
A hotel területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.
A hotel munkatársa jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget.
A hotel kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek.

14./ Talált tárgyak

A talált tárgyakat a recepción lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba vételre kerül. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket a hotel megsemmisíti. A tárolható tárgyakat a hotel 3 hónapig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával és aláírásával, valamint az őrzéssel felmerült költségek megtérítése ellenében veheti át a tárgyat. A hotel által méretük, súlyuk vagy egyéb tulajdonságuk miatt nem őrizhető tárgyakat a hotel haladéktalanul átadja a területileg illetékes jegyzőnek.

15./ Hibajelentés

A vendég haladéktalanul köteles a szobában tapasztalt mindennemű meghibásodást a hotel recepcióján jelezni.

16./ Károkozás, hotel kártérítési felelőssége

A hotel a gondatlanságból okozott kárt az okozóval megtérítteti.
A hotel a vendég szállodába bevitt dolgaiban keletkezett kárért – a bevitelből kizárt dolgok kivételével – felelősséggel tartozik.
Mentesül a hotel a kártérítési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kár a vendégek és az alkalmazottak körén kívüli elháríthatatlan ok miatt következett be, vagy a kárt a vendég maga okozta.
A vendég a hotel berendezéseit, wellness és egyéb szolgáltatásait rendeltetésszerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét a hotel kizárja.

17./ Kerékpár

Kerékpár használattal, kölcsönzéssel kapcsolatos információk a recepción kérhetők.

18.) További információk

További szolgáltatásokról és azok igénybevételéről a hotel recepciója ad felvilágosítást.

Sok szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Pole Position Beach Hotel Vezetősége

This post is also available in: angol, német, szláv, horvát, román

 
 

Share with your friends

 

Copyright © 2014 Pole Position Beach Hotel. All Rights Reserved

Hide